2019 Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges

2019-03-06

Tegoroczna Stakeholder Conference będzie miała formę zblizoną do tej  poprzednich lat. Podczas pierwszego dnia omówiona zostanie dotychczasowa legilsacja dotycząca działań mających na celu wdrożenie gospodarki cyrkularnej w Europie oraz jej konsekwencje. Dyskusja zostanie rozszerzona o mozliwość wsparcia realizacji Agendy zrównoważonego rozwoju na 2030 r. za pomoca koncepcji cyrkularnych.

Drugiego dnia odbędzie się osiem różnych warsztatów, których celem jest dzielenie się sukcesami i identyfikowanie nowych wyzwań. Spotkania w salonach, stoły networkingowe, program kulturalny i ekspozycje o cyrkularnym wykorzystaniu materiałów dalszym stopniu poszerzą możliwości nawiązywania kontaktów.