Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

2019-06-06


Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik ma zaszczyt zaprosić na Forum Circular Economy dla JST, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r., w godz. 10.00-16.00, w Warszawie w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98. Forum organizowane jest w ramach Polish Circular Hotspot, którego inicjatorem jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.


Prosimy o potwierdzenie udziału do 31 maja 2019 r. na adres: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl lub telefonicznie (22) 59 07 768.

Jak pokazują dobre praktyki krajów Europy Północnej i Skandynawii gospodarka obiegu zamkniętego to nie chwilowa moda, a kierunek, od którego nie ma już dziś odwrotu. W tym procesie istotne jest wsparcie instytucji oraz edukacja, a samorządy są kluczowymi partnerami, mogą nie tylko same implementować innowacyjne rozwiązania, ale także inspirować do zmian. Samorządy, ze swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność lepszego identyfikowania i wdrażania rozwiązań cyrkularnych, gdyż są bliżej problemów i najlepiej znają lokalne uwarunkowania. Dzięki temu JST mogą stać się liderami w procesie transformacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podnoszenia poziomu życia mieszkańców.


Podczas Forum przybliżymy Państwu koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, pokazując jak na poziomie samorządu można wprowadzać konkretne rozwiązania cyrkularne. Spotkanie będzie miało wielosektorowy charakter – poruszone zostaną kwestie gospodarki odpadami, energii odnawialnej, zrównoważonego budownictwa, edukacji społeczeństwa.


Przedstawiciele władz innych ośrodków podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, a przedsiębiorcy posiadający technologie cyrkularne opowiedzą 
o konkretnych rozwiązaniach dla samorządów. 


Forum odbywa się w ramach Polish Circular Hotspot - ogólnopolskiej inicjatywy skupiającej różne grupy interesariuszy wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego. Hotspot jest przestrzenią, która pozwala na dyskusję oraz wymianę doświadczeń różnych sektorów i branż; jest platformą współpracy, być może na co dzień konkurujących ze sobą podmiotów, ale które w rezultacie kooperacji i dostępu do wspólnych zasobów (wiedzy, technologii)  mogą osiągnąć więcej zarówno dla implementacji circular economy, jak i własnego rozwoju.


Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym niezwykle inspirującym wydarzeniu, które 
pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów, na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń oraz implementację dobrych praktyk. Forum z pewnością stanie się inspiracją do jeszcze szerszego wdrażania rozwiązań cyrkularnych w samorządach w całej Polsce.


PROGRAM FORUM:
od 9.00         Rejestracja uczestników; powitalna kawa

10.00 – 10.15         Otwarcie Forum 
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

10.15 – 10.30         Prezentacja Polish Circular Hotspot                 
Agnieszka Sznyk, Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

10.30 – 10.45        Skan miast – analiza przepływu zasobów
Eva Gladek, Metabolic

10.45 – 11.00    Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie JST
Joanna Wis-Bielewicz, członek Zarządu INNOWO 

11.00 – 11.20         Przerwa kawowa

11.20 – 13.00     Warsztaty - Rozwiązania cyrkularne dla samorządów 

13.00 – 13.45         Lunch

13.45 – 14.00    Jak projektować zrównoważone miasta?
    Stowarzyszenie Architektów Polskich
    
14.00 – 14.15    Prezentacja raportu INNOWO pt. „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”
Hubert Bukowski, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

14.15 – 15.15     Prezentacje rozwiązań cyrkularnych wdrożonych w samorządach 

15.15 – 15.45        Dyskusja

15.45 – 16.00        Podsumowanie i zakończenia spotkania