Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców

2019-06-26

Właściwa selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” to pierwszy krok na drodze do osiągania wysokich poziomów recyklingu. Aby zwiększać zaangażowanie mieszkańców i zachęcać do selektywnej zbiórki odpadów gminy zaprojektowały i wdrożyły kompleksowe systemy, które zapewniają infrastrukturę związaną z odbiorem odpadów, bieżącą komunikację z mieszkańcami oraz inne rozwiązania promujące ideę zrównoważonego rozwoju.

W odpowiedzi na potrzebę dyskusji na temat budowania społecznej akceptacji i zaangażowania względem systemów gospodarki odpadami, europejski projekt COLLECTORS zaprasza na międzynarodową konferencję, której gospodarzem i współorganizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w Warszawie, w  Centrum Nauki Kopernik.

Podczas sesji panelowych lokalni eksperci, reprezentujący różne europejskie miasta wraz z partnerami projektu COLLECTORS, zaprezentują swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie budowania świadomości i zaangażowania mieszkańców.

Więcej na: https://www.collectors2020.eu/events/spoleczna-akceptacja-nowych-systemow-gospodarki-odpadami-komunalnymi-budowanie-swiadomosci-i-zaangazowania-mieszkancow/