Warsztat nt cyrkularnych zamówień publicznych

2019-09-18

W imieniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju serdecznie zapraszamy na dwudniowe warsztaty poświęcone cyrkularnym zamówieniom publicznym.

Warsztaty odbędą się 18 i 19 września br. w Warszawie. Szczegółowa agenda spotkań znajduje się w zaproszeniu.

Spotkania dotyczyć będą idei gospodarki obiegu zamkniętego i cyrkularnych zamówień publicznych. Celem ich jest podniesienie świadomości odnośnie gospodarki obiegu zamkniętego, cyrkularnych zamówień oraz nowych modeli biznesowych funkcjonujących w tym zakresie, wśród polskich podmiotów publicznych, biznesowych, etc. Spotkania będą okazją do dyskusji szczegółowych kwestii w zakresie implementacji gospodarki obiegu zamkniętego w realizacji cyrkularnych zamówień publicznych oraz uwrażliwienie na tę tematykę potencjalnych podmiotów biorących udział w tym procesie. Spotkania dedykowane są szerokiemu kręgu odbiorców -  firmom, podmiotom publicznym, instytucjom naukowo-badawczym, trzeciemu sektorowi.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres: i.fortuniak@innowo.org

Zaproszenie