COP24 - Circular Hotspot Side Event - A circular Economy Transition as a catalyt for combatting global Climate Challenges

2018-12-07

Uczestnicy spotkania skupią się na pokazaniu jak ważnym ogniwem w światowej debacie na temat zmian klimatycznych jest gospodarka cyrkularna. Przedstawiciele różnych branż zaprezentująjak zmiany w prywatnym sektorze czy w miastach mogą w znaczący sposób przyczynić się do realizacji globalnych celów klimatycznych i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Koalicja europejskich hotspotów przedstawi dowody i najlepsze praktyki pokazujące jak circular economy może wypełniać luki w agendzie klimatycznej, a także wyeksponuje obszary, w których istnieje największy potencjał we wdrażaniu rozwiązań cyrkularnych.
Koalicję europejskich hotspotów tworzą: Polish Circular Hotspot, Holland Circular Hotspot, Zero Waste Scotland, Sitra, Circular Norway and Luxemburg Circular Hotspot.