Wydarzenie poboczne COP25: Połączenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym ze strategiami redukcji emisji gazów cieplarnianych

2019-12-11

Zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (CE) w kluczowych sektorach może mieć ogromny potencjał w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednak większość rządów ledwo bierze pod uwagę środki CE w politykach mających na celu osiągnięcie założeń porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poniżej 2 ° C. Dodanie CE do krajowych strategii klimatycznych i wszczepienie modeli biznesowych CE może:

-przyczyniać się do osiągania celów klimatycznych,

-stymulować innowacyjne przedsiębiorstwa i

-wspierać bardziej zrównoważoną i regenerującą gospodarkę.

Wydarzenie pokaże, w jaki sposób kraje mogą rozważyć te fundamentalne i systemowe zmiany w następnej iteracji swoich ustalonych na szczeblu krajowym wkładów (NDC) i znajdzie bardziej kompleksowe rozwiązania, aby osiągnąć cel 1,5ºC. Dostarczy przykładów dobrych praktyk CE i forum do dyskusji, aby pomóc praktykom CE poradzić sobie z wyzwaniami, z którymi się spotykają. Na koniec zaprezentowane zostaną rozwiązania branżowe dotyczące zmian klimatu oraz przykłady podejść do gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie przedsiębiorstwa.

Ladeja Godina Košir zabierze głos w tym wydarzeniu wraz z jednym z członków EKES-u, aby przedstawić perspektywę europejskiej platformy zainteresowanych stron zajmujących się gospodarką o obiegu zamkniętym.