Systemowe podejście do budownictwa curkularnego - technologie a regulacje

2018-12-11

Głównym tematem spotkania będzie omówienie dysonansu między innowacyjnymi technologiami sektora budowlanego oraz obowiązującymi regulacjami, a także debata nad możliwościami poprawy obecnego stanu. Mamy nadzieję, że dyskusja między przedstawicielami branży a szerokim gronem przedstawicieli władz publicznych (reprezentanci ministerstw, instytutów oraz samorządów) zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami poprawiającymi jakość i aktualność regulacji dotyczących budownictwa cyrkularnego w Polsce.

Główne zagadnienia, które będą poruszone w trakcie debaty to:
- Budowanie świadomości i wiedzy administracji publicznej na temat cyrkularnego budownictwa i aktualnych rozwiązań technologicznych.
- Modyfikacja procesu wdrażania zmian regulacyjnych w celu wspierania technologii cyrkularnych, przy jednoczesnym ograniczaniu gwałtownych lub pochopnych zmian legislacyjnych.
- Regulacje - bariera czy bodziec do wdrażania cyrkularnego budownictwa w Polsce?
- Problem skalowalności rozwiązań technologicznych w budownictwie i możliwość ich wsparcia przy pomocy działań legislacyjnych.
- Możliwości współpracy przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych pod kątem zamykania obiegów poszczególnych rodzajów materiałów budowlanych.
- Certyfikaty, atesty, analizy – korzyści stosowania i bariery wdrożenia dla zrównoważonego budownictwa.
- Perspektywa standaryzacji certyfikatów i atestów oraz uaktualnienia niektórych z nich, tak aby odpowiadały obecnym rozwiązaniom technologicznym.

 

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2018 roku, w godz. 10:00–13:00, w siedzibie Pracodawców RP, ul. Berneńska 8, Warszawa. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres h.bukowski@innowo.org