Wydarzenie poboczne COP 25: Wydarzenie brokerskie na konferencji gospodarki o obiegu zamkniętym organizowane przez EuroChile

2019-12-11

Oczywiste jest, że sektor biznesu ma do odegrania ważną rolę w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a celem tego wydarzenia jest podkreślenie znaczenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla łagodzenia zmiany klimatu oraz omówienie możliwości i wyzwań związanych z wdrażaniem Koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza w firmach, oraz w jaki sposób decydenci i firmy mogą pomóc w kształtowaniu bardziej okrągłych i zrównoważonych społeczeństw.

Więcej: https://www.circularchange.com/events/2019/12/11/cop-25-side-event-circular-economy-conference-ampamp-brokerage-event-by-eurochile?fbclid=IwAR2c4fNKnFL3m7aA7iUivNesPw6_RmZMeV-QXXlklkBAwuaY4-ig_SyzLOM