V sympozjum na temat górnictwa miejskiego i gospodarki o obiegu zamkniętym

2020-05-18

V sympozjum na temat górnictwa miejskiego i gospodarki o obiegu zamkniętym

Po sukcesie czwartej edycji, która odbyła się w 2018 r., W której udział wzięło prawie 250 delegatów z różnych krajów, SUM 2020 / 5. sympozjum na temat górnictwa miejskiego i gospodarki o obiegu zamkniętym odbędzie się w maju 2020 r. Na Uniwersytecie w Bolonii.

Sympozjum potrwa trzy dni i obejmie sesje mówione, sesję posterową i prezentację techniczną. Szeroko omówione zostaną między innymi następujące tematy:

 • unikanie odpadów
 • źródła i charakterystyka zasobów na obszarach miejskich
 • technologie wydobywania materiałów
 • techniki segregacji odpadów
 • oddzielna kolekcja
 • programy odbioru
 • ścieżki i rynki recyrkulacji
 • odzyskiwanie opuszczonych obszarów miejskich
 • ślad węglowy i wodny recyklingu materiałów
 • aspekty ekonomiczne i prawne
 • koncepcje górnictwa miejskiego i gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach rozwijających się
 • Zaproszenie do składania dokumentów jest otwarte do 31 stycznia 2020 r

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: https://www.urbanmining.it/