VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

2020-05-12

W imieniu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji zapraszamy do udziału w VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2020 roku w formie online!

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych.

Obszary tematyczne:

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu i innych podmiotów
  • Nowe technologie informatyczne (ICT)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie


Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwięszanie potencjał naukowego, mobilnośi kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśód partnerów IATI i przedstawicieli przemysł pozwoli na szybsze wdrożnie niektórych z nich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W zwiąku z dynamiczną sytuacją związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 20 kwietnia 2020 r.), który znajduje się na stronie www.iati.pl.

Referaty i postery

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie: cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie:

http://iati.pl/vi-edycja-bezplatnej-konferencji-pt-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl/

Termin nadsyłania streszczeń 20 kwietnia 2020 r.

Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a przesłane pełne teksty referatów (do dnia 30 czerwca 2020 r.) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (język angielski - 20 pkt), Czasopismo Techniczne KTT (5 pkt), monografii wydanej przez IGSMiE PAN (rozdział 20 pkt) i innych.

Przewidujemy sesje referatowe (7 minut) oraz posterowe – poster elektroniczny (2 minuty – do 2 slajdów PP). W każdej sesji wybierany i nagradzany będzie najlepszy zaprezentowany referat.

Harmonogram konferencji:

Program: 12.05.2020 r.


09:00-10.30

I sesja referatowa


11.00-12.30

II sesja referatowa


12.30-13.30

Przerwa na lunch


13.30-15.00

III sesja referatowa


15.00-16.00

Sesja posterowa


13.05.2020 r.


10.00-11.30

IV sesja referatowa


12.00-14.00

V sesja referatowa


14.00-15.00

Sesja posterowa


Kontakt: Agnieszka Czaplicka-Kotas, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 48 52, e-mail agnieszka.czaplicka@iati.pl

Komitet naukowy:

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – przewodnicząca

prof. Liana Czernobay, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, IGSMiE PAN Kraków

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, IGSMiE PAN Kraków

prof. Marina Mistretta, Università Mediterranea di Reggio Calabria

prof. Zhanna Poplavska, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska

prof. dr hab. inż. Maria Richert, AGH Kraków

prof. Sergii Sharyn, Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka

prof. Viktor Shevchuk, Lwowski Handlowo-Ekonomiczny Uniwersytet

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

dr hab. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. inż. Anna Czaplicka, Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Beata Dubiel, prof. AGH, Kraków

dr hab. inż. Krzysztof Gaska, PŚl, Gliwice

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, Kraków

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, Kraków

dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS, UMCS Lublin

dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, Gdańsk

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, em. prof. IGSMiE

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚL, Politechnik Śląska

dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH, Kraków

dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. AGH, Kraków

dr inż. Aleksander Iwaszczuk, Politechnika Krakowska

dr inż. Ewa Kochańska, CBI ProAkademia, Łódź

dr inż. Dariusz Sala, AGH Kraków 

Dokumenty do pobrania:

zaproszenie do wzięcia udziału w VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

Invitation for the 6th edition of the Conference „Young Researchers’ Innovative Ideas: Science Start-Ups in the Industry”