Cykl 4 webinariów dla branży opakowaniowej pt. "Otwarta dyskusja na temat szans i zagrożeń w gospodarowaniu odpadami plastikowymi w Polsce".

2020-06-29

Cykl 4 webinariów dla branży opakowaniowej

Otwarta dyskusja na temat szans i zagrożeń w gospodarowaniu odpadami plastikowymi w Polsce


Serdecznie zachęcamy do aktywnej partycypacji w tym webinarium zarówno przedstawicieli firm, naukowców jak i wszystkie zainteresowane tą tematyką osoby do wzięcia udziału w organizowanych warsztatach z zakresu recyklingu opakowań. Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu naukowego, a jego wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dla dalszych prac Komisji Europejskiej. Podczas warsztatów zostanie również zaprezentowany najnowszy Raport dotyczący recyklingu plastiku w Polsce.

Warsztaty zostały podzielone na 4 grupy tematyczne:

1. Wpływ eko-marketingu na zachowanie konsumenta (REJESTRACJA)

2. Nowe materiały i materiały pochodzenia biologicznego (REJESTRACJA)

3. Ekoprojektowanie i nowe technologie (REJESTRACJA)

4. Odpady resztkowe i ich waloryzacja (REJESTRACJA)

Istnieje możliwość wzięcia udziału w dowolnej ilości webinariów. ProszImy jednak pamiętać o tym, że prowadzimy osobną rejestrację na każdy z nich. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział we wszystkich 4 spotkaniach to konieczne jest zarejestrowanie się pod wszystkimi 4 linkami.

Organizatorami  tego cyklu są Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.