Zamykamy obieg w rolnictwie – zrównoważone wykorzystanie energii w produkcji rolnej

2020-10-15

Rolnictwo jest tradycyjnie gałęzią gospodarki zużywającą dużo energii, pozyskiwanej głównie ze źródeł kopalnych. Tylko rozważne korzystanie z zasobów pozwoli nam na ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na klimat, a dodatkowo może również przynieść rolnikom potężne oszczędności. W trakcie webinaru przedstawimy praktyczne rozwiązania, które w realny sposób pozwolą zbliżyć się rolnikom do zrównoważonej produkcji rolnej.

W webinarze wezmą udział:

  • Hubert Herbuś - Blue Fifty - opowie o pozyskiwaniu energii w gospodarstwie przy użyciu kombinacji wiatraków i paneli fotowoltaicznych. Dzięki połączeniu dwóch różnych źródeł energii można uzyskać większą moc oraz bardziej stabilne źródło prądu.
  • Andries Vissers - Wageningen University- koordynator projektu ‘energia w rolnictwie’, współtworzonej przez rząd, środowisko naukowe oraz rolników, którzy na podstawie swoich doświadczeń z energią odnawialną dzielą się wiedzą i obserwacjami z innymi.
  • Instytut Zootechniki – pierwsza w Polsce biogazownia oparta w pełni na odpadach rolniczych, które służą nie tylko do wytworzenia biogazu jako źródła energii, ale także po przetworzeniu są doskonałym nawozem dla roślin produkowanych w gospodarstwie.

Webinar będzie tłumaczony na język polski.

Link do wydarzenia