COP24 - spotkanie pn. Wykorzystanie dronów na rzecz ochrony środowiska w mieście: ochrona powietrza, ochrona klimatu, rozwój gospodarki obiegu zamkniętego

2018-12-14

W ramach prac nad rozwojem Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, będącego zarówno platformą komunikacji i wymiany wiedzy między podmiotami, jak i centrum zaawansowanych testów dla branży Bezzałogowych Statków Powietrznych odbędzie się spotkanie ekspertów: przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz branży BSP. 

Celem wydarzenia jest analiza potencjału rozwiązań dostarczanych przez branżę BSP na rzecz ochrony środowiska na terenie CEDD, a także opracowanie kolejnych kroków umożliwiających wdrożenie rozwiązań pilotażowych na wybranym obszarze Metropolii. 


Data i miejsce spotkania:
14 grudnia 2018 gody.13:30-16:00 
Katowice, ul. Korfantego 3 (dawna siedziba Muzeum Śląskiego)