Projekt OTO-GOZ

Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej).

Projekt współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

WIĘCEJ »

 

Polish Circular Hotspot

By odważniej i jak najszerzej promować koncepcje cyrkularne łączymy potencjał i zasoby różnych grup interesariuszy – administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki – pod jednym szyldem. Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Skupiamy różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia; podejmujemy działania dedykowane miastom i regionom. Zależy nam na współpracy międzysektorowej i ponadregionalnej, a także na kooperacji administracji i biznesu zapewniając tym samym większą efektywność podejmowanych działań. 

Aktualności

Za nami Circular Week 2020 - zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia!

Circular Week 2020 dobiegł końca! To był naprawdę intensywny, ale owocny tydzień. Jeżeli nie mogli być Państwo z nami na żywo, zapraszamy do obejrzenia nagrań z wybranych wydarzeń, które odbyły się w ramach minionej edycji Circular Week, dostępnych w serwisie YouTube. Linki do nagrań znajdą Państwo poniżej.

2020-10-21 więcej »

Zapraszamy do wzięcia udziału w Circular Week 2020!

Circular Week to międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które będą odbywały się w całej Europie. Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami.

Tydzień w Obiegu Zamkniętym odbędzie się 12-18 października 2020 r.

2020-10-12 więcej »

Baltic Circurement Congress- ONLINE

Kongres jest dwudniowym wydarzeniem w ramach którego odbędą się warsztaty, seminaria, wystąpienia prelegentów, panele eksperckie i wirtualne wizyty studyjne. Podczas tych 2 dni przedstawiciele instytucji rządowych i przedsiębiorstw państwowych odkryją zalety wprowadzenia kryteriów gospodarki zamkniętego obiegu w zamówieniach publicznych oraz poznają narzędzia, które mogą ułatwić i zoptymalizować ich wdrażanie.

2020-09-02 więcej »

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnych. Poradnik dla Przedsiębiorców opracowany przez zespół INNOWO

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją “Hierarchia sposobów postępowania z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnych. Poradnik dla Przedsiębiorców”, która została opracowana przez Huberta Bukowskiego oraz Marcelinę Rosińską z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. 

2020-05-29 więcej »