Polish Circular Hotspot

By odważniej i jak najszerzej promować koncepcje cyrkularne łączymy potencjał i zasoby różnych grup interesariuszy – administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki – pod jednym szyldem. Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Skupiamy różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia; podejmujemy działania dedykowane miastom i regionom. Zależy nam na współpracy międzysektorowej i ponadregionalnej, a także na kooperacji administracji i biznesu zapewniając tym samym większą efektywność podejmowanych działań. 

Aktualności

Grupa Robocza ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

Jest nam bardzo miło poinformować, że decyzją Komitetu Sterującego ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO został włączony do prac Grupy Roboczej ds. gospodarki o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady.

2019-11-20 więcej »

Europejskie Zielone Porozumienie

Portal Euroactiv informuje, że  gospodarka o obiegu zamkniętym jest “numerem jeden” Europejskiego Zielonego Porozumienia. 

2019-11-19 więcej »

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ 2019

15 listopada podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2019 prezes INNOWO dr Agnieszka Sznyk prowadziła warsztaty oraz panel dyskusyjny na temat Circular Cities.

2019-11-15 więcej »

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego_podsumowanie

W dniach 7-13 października br., po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie został zorganizowany Circular Week.

2019-10-30 więcej »