Rolnictwo

Przed rolnictwem stoi ogromne wyzwanie związane z globalnym ociepleniem i ze wzrostem światowej populacji. Przy podniesieniu średniej temperatury na ziemii o 1 stopnień Celsjusza tracimy 10% pól uprawnych zbóż, ryżu i kukurydzy. Jednocześnie konieczne jest regulane zwiększanie produkcji żywności, gdyż ludzi przybywa i według szacunkowych danych w 2050 roku będzie nas już 9,5 miliarda.

Rolnictwo jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami jeśli obecny model wytwarzania - “szybko, dużo, tanio”, zastąpi nowym, cyrkularnym, łączącym efektywność z dbałością o surowce i środowisko.

Ilustracja
(źródło Wageningen University “Cyrkularne rolnictwo- new perspective for Dutch agriculture”)

O cyrkularności w rolnictwie możemy mówić jeśli zostaje spełnionych kilka warunków.

  1. Podczas produkcji żywności wszystkie pozostałości biomasy zostają zagosodarowane.
  2. Do uprawy trawy dla bydła wykorzystywane są tereny, gdzie nie można efektywnie uprawiać żywności.
  3. Paszy objętościowe i inne surowce z upraw polowych, ogrodnictwa i przemysłu spożywczego stanowią podstawę diety bydła.
  4. Przy uprawach rolnych stosowane są wysokiej jakości nawozy zwierzęce i pozostałości po żniwach, przy minimalnym wykorzystaniu nawozów chemiczny.

Większość tych zasad stosują już farmy organiczne, co pozwala im na optymalne wykorzystanie ziemi, wody, chemikaliów, składników odżywczych oraz biomasy.

Przekształcanie rolnictwa związane jest koniecznością prowadzenia wielorakich eksperymentów. Wymaga także połączenia wysiłków rolników, naukowców I biznesu w stosowaniu ekologicznych zasad oraz nowoczesnej technologii. Polish Circular Hotspot, chcąc stworzyć możliwość wymiany wiedzy i doświadczań przygotowuje serię warsztatów dla wszystkich zainteresowanych stron. O szczegółach poinformujemy wkrótce .