VIII edycja bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

2022-11-03

Konferencja odbędzie się w Klubie STUDIO (Kraków, ul. Budryka 4) i on-line w godzinach 9.00 – 15.00.

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych .

Obszary tematyczne:

  • Społeczna odpowiedzialność uczelni i innych podmiotów
  • Nowe technologie informatyczne (ICT) (m.in. informatyka i robotyka)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie (m.in. inżynieria materiałowa)
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie (m.in.  Metody i modele w zarządzaniu, Przemysł w dobie kryzysu, Innowacje i ich rola w gospodarce, Innowacyjne rozwiązania w przemyśle)

Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny znajduje się tutaj