VI konferencja pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

2022-11-03

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ, a także dyskusja o znaczeniu surowców mineralnych w gospodarce Polski i UE, a zwłaszcza ich zapotrzebowaniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwie dostaw surowców krytycznych i energetycznych, oraz możliwościach wykorzystania surowców wtórnych (np. z ZSEE czy hałd odpadów przemysłowych oraz bioodpadów).

Wymiana doświadczeń w kontekście opracowywanych i aktualizowanych dokumentów uwzględniających wdrażanie rozwiązań zgodnych z GOZ jest konieczna, nie tylko ze względu na nowe regulacje w zakresie ochrony środowiska, ale także zwiększenie konkurencyjności i konieczność sprostania oczekiwaniom konsumentów. Przedmiotem szerokiej dyskusji powinno być promowanie modeli biznesowych GOZ opłacalnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska (win-win), uwzględnienie wyników w raportach organizacji (CSR, ESG, GRI), dyskusja nad wskaźnikami GOZ, w tym śladem węglowym (CF), oceną cyklu życia (LCA), śladem środowiskowym (PEF) oraz rolą cyfrowego paszportu produktów, zwłaszcza dla firm surowcowych i energetycznych. Proponowane rozwiązania są prezentowane w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, Polityce Przemysłowej w Polsce, Strategii Produktywności, Krajowym Planie Odbudowy oraz nowych programach finansowych na lata 2021-2027, np. Funduszach Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) oraz Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prowadzone badania i analizy wskazują, iż w Polsce nadal jest niski poziom wiedzy (luka kompetencyjna) i świadomości uczestników rynku w zakresie inicjowania, wdrażania i tworzenia nowych modeli biznesowych GOZ. Niezbędne są zatem działania promocyjne i edukacyjne oraz regulacje prawne stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.