Branże

 • WSZYSTKIE
 • Ochrona środowiska
 • Opakowania
 • Tekstylia
 • Transport
 • Elektronika
 • Design
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Budownictwo
 • Energetyka
 • Żywność
 • Konsulting
 • Chemia
 • Ochrona środowiska

Firma opracowuje nowe biotechnologie, w tym biopreparaty do biodegradacji substancji toksycznych i niebezpiecznych tak aby skutecznie prowadzić bioremediację gruntów, osadów i odpadów, m in. likwidować skażenia związkami ropopochodnych, olejem kreozotowym, pestycydami i dezaktywować metale ciężkie.

 • Opakowania

Bin-e to inteligentny kosz, który zwiększa efektywność zarządzania odpadami i pozwala realizować cele zrównoważonego rozwoju w biurach oraz wewnętrznych przestrzeniach publicznych.

 • Tekstylia

Firma wyszukuje ciekawe i trwałe alternatywy dla skóry naturalnej i z nich wykonuje buty.

 • Opakowania
c2c

Celem C2C jest tworzenie konkretnych rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Plastikowe odpady są dla nich zasobem który przekształcany jest w wartościowe produkty. Firma jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła na skalę przemysłową produkcję opakowań ze skrobi i folii bakteriostatycznych.

 • Transport

CATCH-ME - wspólne przejazdy do pracy to zautomatyzowana aplikacja mobilna umożliwiająca kojarzenie osób, przemierzających codziennie tę samą lub podobną trasę z domu do pracy, jak również tych, którzy chcą przemieszczać się w grupie także na dłuższych, jednorazowych odcinkach.

 • Ochrona środowiska

Clariter jest międzynarodową firmą z branży zielonych innowacji, która stworzyła rewolucyjne rozwiązanie globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych.

 • Elektronika

Closing the Loop zajmuje się zbieraniem i poddawaniem recyklinowi telefonów komórkowych, które jako second-hand zostały wysłane z Europy do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, a następnie po “zakończeniu życia” zostały wyrzucone na śmieci.

 • Design

Dekoeko.com to platforma upcyklingowa, która rewolucjonizuje sposób myślenia o odpadach.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

EcoBean to projekt napędzany kawą. Odpady pozostałe po Twojej codziennej filiżance kawy, które w innym przypadku trafiłyby na wysypisko śmieci, zamieniamy na czystą, zieloną energię.

 • Opakowania

EcoTech System to innowator, który poprzez zastosowanie nowych technologii wspiera gospodarkę odpadami w każdym miejscu na świecie. 

 • Budownictwo

W naszym przypadku produktem, który przywracamy do obiegu, jest popiół ze spalania węgla, który znajduje zastosowanie w branży budowlanej i rolnictwie.

 • Energetyka

Głównym produktem oferowanym przez spółkę jest Mobilny Magazyn Ciepła wykorzystujący materiały zmiennofazowe, umożliwiający transport energii cieplnej na niewielkie odległości (do 30km) poza siecią cieplną. 

 • Tekstylia

Wysokiej jakości, etycznie produkowane w Polsce, 100% wegańskie i ponadczasowe obuwie i akcesoria.

 • Żywność

Polska aplikacja mobilna, która służy do ratowania nadwyżek jedzenia z lokali gastronomicznych i sklepów.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

FLOOW2 PRZYCISK RESETU ŚWIATA I RYNEK UDOSTĘPNIANIA B2B

 • Konsulting

Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu i brandingu miejsc dla JST.

 • Budownictwo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie utylizacji 
i wykorzystania surowców odpadowych w proekologicznych technologiach produkcji materiałów budowlanych, ceramiki i szkła

 • Opakowania

Interseroh działa w duchu #ZeroWasteSolutions - dbamy o #RozwiązaniaBezMarnowania w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji.

 • Budownictwo

Dom z elementów Izodom może powstać w zaledwie 5 tygodni, a do tego będzie wyjątkowo trwały, bezpieczny, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 • Konsulting

Działalność w zakresie circular economy obejmuje optymalizację wykorzystania surowców mineralnych i minimalizacji towarzyszących im odpadów, poszukiwania nowych zastosowań dla surowców odpadowych, a także ograniczenie oddziaływania eksploatacji na środowisko.

 • Budownictwo

Firma Marbet Wil zajmuje się rozwojem nowych technologii i produktów ekologicznych. Dysponuje rozwiązaniami technologicznymi opartymi na lepiszczu polimerowo-siarkowym SULSTAR® do produkcji materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego oraz stabilizacji odpadów.

 • Opakowania

Celem MakeGrowLab jest ograniczenie używania produktów ropopochodnych, takich jak opakowania z tworzyw sztucznych, a także skóry nie odzwierzęce i inne tekstylia, poprzez zastąpienie ich odnawialnymi, trwałymi w 100% bez tworzyw sztucznych i kompostowalnymi biomateriałami.

 • Budownictwo

Pekabex jest liderem branży prefabrykatów w Polsce.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.) w swojej pracy łączy wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów a naszym głównym celem jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, gmin, powiatów, województw i całych regionów

 • Chemia

PPPT promuje GOZ wśród firm z regionu Płockiego jak i zrzeszonych w Mazowieckim Klastrze Chemicznym.

 • Budownictwo

Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania  i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

 • Budownictwo

REbuild to 5-osobowy startup składający się z doświadczonych inżynierów, badaczy, przedsiębiorców i wizjonerów, których celem jest opracowanie i wprowadzenie nowych produktów na rozwijający się rynek druku konstrukcyjnego 3D (3DCP).

 • Opakowania

Swapp! to nowy sposób sprzedaży detalicznej produktów FMCG (m.in. jogurt, mleko, szampon, mydło w płynie) w obiegu zamkniętym, oparty o sieć automatów vendingowych, aplikację mobilną oraz pojemniki wielokrotnego użytku dla konsumentów.

 • Ochrona środowiska

W pełni ekologiczny browar z Bieszczad, w 100% zasilany energią słoneczną.

 • Tekstylia

WoshWosh to pierwsza w Europie firma oferująca czyszczenie, odnowę, naprawę i customizację obuwia.

 • Elektronika

ZIKOM jest czołową polską firmą profesjonalnie regenerującą sprzęt IT.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Spółka Akcyjna ATON-HT wprowadza innowacyjne technologie utylizacji odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. W wyniku procesu technologicznego wdrażanego przez ATON-HT możliwe jest odzyskanie cennych materiałów oraz wygenerowanie energii. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment)

 • Opakowania

TOMRA to międzynarodowe przedsiębiorstwo z ponad 40 letnim doświadczeniem. Dzięki zaawansowanym systemom zbiórki i sortowania, firma ta sprawia, że możliwe jest odzyskiwanie zasobów i minimalizowanie ilości odpady w przemyśle spożywczym, recyklingowym i górniczym.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

CMD wchodzi na rynek z zastosowaniem biomasy z mikrokogeneracji "ECO20x", poprzez którą chce promować technologię pirogazowania na małą skalę, stosowaną na mCHP. Ich technologia nadaje wartość odpadom i biomasie resztkowej pochodzącej z procesów w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle drzewnym, wykorzystując takie pozostałości jak źródło energii elektrycznej i cieplnej.

 • Ochrona środowiska

The Great Bubble Barrier stworzył nowatorskie rozwiązanie, które jednocześnie blokuje odpady w rzece, ale również pozwala na przepływ ryb i statków- barierę bąbelkową. Bariera bąbelków powstaje poprzez przepompowywanie powietrza przez rurę z otworami umieszczonymi na dnie rzeki. Unoszące się pęcherzyki tworzą siatkę bąbelkową, blokującą nieczystości przed dalszym przepływem i unoszącą je na powierzchnię.

 • Konsulting

Sygnis New Technologies jest liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych.

Zespół Sygnis Technologies tworzy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe.

 • Konsulting

Venturis HoReCa jest pierwszą w Polsce profesjonalną grupą, która dokonuje cyfrowej transformacji tradycyjnej branży, jaką jest gastronomia (hotele, restauracje, firmy cateringowe, placówki edukacyjne). Opracowany przez nią system KuMin.Sys. oferuje wygodny i intuicyjny interfejs pomiaru wagi oraz analiz menedżerskich. Umożliwia również prowadzenie ciągłego monitoringu skali odpadów spożywczych dzięki rejestrowaniu i kategoryzacji ich wagi oraz monitorowaniu on-line uzyskiwanych wyników.

 • Konsulting

Kwiecinski Business Advisory jest agencją projektowania strategicznego łączącą perspektywę strategiczną z innowacjami ukierunkowanymi na użytkownika, aby tworzyć, ulepszać i skalować produkty, usługi i organizacje, również w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Syntoil S.A. jest pomysłodawcą i twórcą sposobu na opłacalny i przyjazny dla środowiska recykling produktów z recyklingu opon. Startup zajmuje się przerabianiem tych produktów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, w którym produkty z recyklingu ponownie trafią w produkcji opon i wyrobów gumowych. Głównym polem działalności firmy jest przetwarzanie karbonizatu (zanieczyszczona sadza) ze zużytych opon do postaci sadzy technicznej oraz przetwarzanie granulatu gumowego (produkt) z opon w procesie bezpiecznej, ciągłej pirolizy w niewielkim reaktorze.