Tekstylia

Tekstylia i szeroko pojęty sektor mody należą do jednych z najbardziej lukratywnych sektorów gospodarki i jednocześnie najbardziej szkodliwych dla środowiska. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie popyt na nowe ubrania, buty, akcesoria i wyposażenie wnętrz. W najbliższych latach przemysł będzie musiał wyprodukować rocznie 90 milionów ton materiałów, czyli 25% więcej niż obecnie, z czego największy procent stanowi poliester, niebiodegradowalny syntetyczny materiał. Zwiększenie produkcji będzie niosło ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska, czyli zwiększenie zużycia wody, energii i emisji CO2.

Ikonki
Source: Tecnon OrbiChem

Obecnie rocznie w UE 20 milionów ton odzieży trafia na wysypiska śmieci, zaś reszta jest spalana. Szacuje się, że 95% tych tekstyliów mogłoby zostać poddane recyklingowi lub ponownie sprzedane jako odzież secon/hand.(żródło Textiles Environment Design Chelsea College of Art & Design, London)

Dlatego konieczne jest rozpoczęcie działań, które w perspektywie długoterminowej przy minimalnej szkodzie dla środowiska, pozwolą dostarczyć na rynki wystarczającą ilość tekstyliów potrzebnych do zaspokojenia rosnących potrzeb ludzi.

  1. Przemysł musi znaleźć sposób na produkcję tekstyliów nowego typu, takich które będzie można łatwo odzyskać i dać im drugie życie.
  2. 2. Projektanci ubrań, akcesoriów, butów i wyposażenia wnętrz do swoich projektów muszą wykorzystywać materiały biodegradowalne lub z odzysku.
  3. Konsumenci muszą zmienic przywyczajenia, gdyż to ich wybory mogą wspierać albo utrudniać cyrkularne przekształcenia.
  4. Firmy recyklingowe muszą skupić się na odzyskiwaniu tesktyliów, aby jak największą ich ilość można było wprowadzić z powrotem do obiegu.

Polish Circural Hostpost dzieli się swoją wiedzą i narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia cyrkularnych zmian w tej gałęzi gospodarki, poprzez prowadzenie programów i warsztatów. Przeznaczone są one dla projektantów, producentów materiałów i wyposażenia wnętrz, marek odzieżowych oraz firm recyklingowych. W Case Studies poszerzamy innowacyjnych bazę zrealizowanych polskich i zagranicznych cyrkularnych projektów. (tutaj link do Case Studies)

Lub można bardziej personalnie....

My, twórcy Polish Circural Hostpost jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem na stymulowanie cyrkularnych zmian jest dzielenie się wiedzą i wypracowanymi narzędziami. Dlatego nasze warsztaty I progaramy mają pmóc projektantom, producentom materiałów i wyposażenia wnętrz, oraz markom odzieżowym w zmianach dotychczasowych praktyk na cyrkularne. W Case Studies zamieściliśmy inspirujące przykłady innowacyjnych zrealizowanych polskich i zagranicznych projektów. Bazę tę będzimy regularnie poszerzać. (tutaj link do Case Studies)