Debata „Waste is material without identity”

2018-11-07

Przemysł budowlany rocznie generuje 1,3 miliarda ton stałych odpadów w skali globalnej. Dodatkowo sektor odpowiada bezpośrednio i pośrednio za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych - odpowiednio 5% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej następuje podczas konstrukcji budynku i produkcji materiałów budowlanych, zaś 35% emisji ma miejsce podczas użytkowania budynków.

Te liczby potwierdzają, że linearny model gospodarczy wykorzystywany w branży budowlanej musi zostać zastąpiony modelem cyrkularnym, gdzie materiały i produkty będą wykorzystywane do maksimum, zaś ilość odpadów będzie ograniczana.

I właśnie dlatego INNOWO podjęło inicjatywę organizacji debat poświęconych zrównoważonemu budownictwu. 24 października, w ramach Circular Week, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” pod tytułem „Waste is material without identity”. Udział w nim wzięli przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, deweloperzy, architekci oraz stowarzyszenia związane z rynkiem budowlanym w Polsce.

Dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO – organizatora wydarzenia, zaznaczyła na wstępie, jak ważne jest wdrożenie cyrkularnego budownictwa dla naszej gospodarki oraz środowiska naturalnego - „Sektor budowlany w Unii Europejskiej odpowiada za połowę zużycia energii i wydobycia materiałów. Konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy. Gospodarka cyrkularna jest koncepcją, która może w znaczący sposób przyczynić się do bardziej produktywnego wykorzystania materiałów w sektorze budownictwa i jednocześnie ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko naturalne”.

Główną część spotkania stanowiła prezentacja Roba Oomena z Fundacji Madaster, która zajmuje się tworzeniem i obsługą tzw. paszportów materiałowych.

Całość przebiegu debaty można przeczytać tutaj