find great best replica panerai reviews you like. we offer only aaa https://www.vibratorstoy.com/. we offer only aaa mycopywatch.
profession in manufacturing bp rolex datejust mens 36mm 116244mdj diamond bezel mother of pearl.high quality e væske med nikotin create and earn unique will work.

Branże

 • WSZYSTKIE
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Ochrona środowiska
 • Design
 • Konsulting
 • Tekstylia
 • Żywność
 • Opakowania
 • Budownictwo
 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Głównym celem Guido w nadchodzących latach jest zwiększenie popytu na cyrkularne rozwiązania w sektorze budowlanym. Inwestuje w firmy, które chcą przechodzić na cyrkularny model biznesowy.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Hemant jest uznanym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym i intensywnie pracuje nad globalnymi inicjatywami z ONZ, Bankiem Światowym i agencjami międzynarodowymi.

 • Ochrona środowiska

Wierzy, że gospodarka o obiegu zamkniętym to ogromna szansa dla Polski - jedyna słuszna droga w obliczu szybko postępującej degradacji środowiska.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Profesor Walter R. Stahel jest założycielem-dyrektorem Product-Life Institute (Genewa, 1983), najstarszej w Europie firmy doradczej zajmującej się rozwojem zrównoważonych strategii i polityk. 

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji", licencjonowany Rzeczoznawcza-Ekspert ds. Czystszej Produkcji FSNT-NOT.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. zagrożeniami cywilizacyjnymi, zarządzaniem środowiskiem, technologiami bioenergetycznym, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 • Design

Dyrektor Zarządzająca i Założycielka marki platformy upcyklingowej Dekoeko.com 

 • Konsulting

Załozycielka i CEO firmy konsultingowej Metabolic. Od kilku lat zaliczana jest do liderów gospodarki cyrkularnej w Holandii.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Mickey Howard FHEA, PhD, MBA, BA(Hons) is Professor of Supply Chain Management at the University of Exeter Business School, Devon UK.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Zainteresowania naukowe prof. Jonkera obejmują zarządzanie, społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, w szczególności opracowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i powiązanych, nowych modeli biznesowych.

 • Tekstylia

Założycielka i CEO firmy konsultingowej SENSA Sustainable Thinking. Socjolożka biznesu, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i CSR. 

Zajmuje się m.in. tematyką odpowiedzialnej konsumpcji w branży odzieżowej. Jej zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze mody zostało wyróżnione przez Magazyn ELLE statuetką ELLE Style Awards 2018.

 • Tekstylia

Zainteresowania naukowe dr Małgorzaty Koszewskiej dotyczą zachowań konsumentów w obliczu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, gospodarką o obiegu zamkniętym, eko-innowacjami, znakowaniem ekologicznym.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy).

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Alexandre Lemille jest jednym z czołowych myślicieli w temacie rozwoju koncepcji gospodarki cyrkularnej do czego przyczyniły sie jego prace nad możliwymi zwrotami społecznymi modelu cyrkularnego, równoczesnego włączenia społecznego czy też optymalizacja wartości cyrkularnych.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Eveline jest ekspertem w dziedzinie energii, surowców i ekoprojektowania z dużym doświadczeniem w przedsięwzięciach publicznych i prywatnych zgodnych z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • Żywność

Autorka bestsellerowej książki Gotuję, nie marnuję. Kuchnia Zero Waste po polsku. Prowadząca warsztaty, wykłady i konferencje kulinarne poświęcone zero waste.

 • Opakowania

Od 2014 prezes PIOIRO, która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi i cyklu życia opakowań.

 • Budownictwo

Głównym obszarem zainteresowań Roba jest budownictwo. Obecnie pracuje on z organizacją Madaster – platformą, która tworzy materialne paszporty dla budynków.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Joan jest jednym z twórców koncepcji zamówień cyrkularnych a także pomysłodawcą holenderskich “Green Deal Circular Procurement”. 

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Rady Programowej UN Global Compact. Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Zainteresowania badawcze obejmują rosnącą rolę technologii cyfrowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i logistyki zwrotnej, zrównoważonego zarządzania operacjami oraz wykorzystania technologii przez rządy.

 • Budownictwo

 Ekspert w zakresie przetwarzania i wykorzystania produktów spalania węgla w energetyce opartej na tym paliwie.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Jest ekspertem Circular Economy z doświadczeniem zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, głównie w zakresie metodologii myślenia systemowego i narzędzi, takich jak System Dynamics

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Posiada bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych z wykorzystaniem funduszy europejskich jako elementu wsparcia rozwoju regionalnego.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Director of Textiles/Apparel & Stakeholder Engagement Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

 • Żywność

CEO/współzałożycielka Sustainable Food Movement w Grecji oraz założycielka firmy Foodity.

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Ladeja Godina Košir, założycielka i dyrektor wykonawczy Circular Change jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, wielokrotną prelegentką i współorganizatorką  międzynarodowych eventów dotyczących gospodarki cyrkularnej. 

 • Opakowania

Łukasz Sosnowski: prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux. Prezes Fundacji ProKarton zajmującej się edukacją ekologiczną i promowaniem kartonów do płynnej żywności.