Planeta na nowo. Harmonogram zapisów dla nauczycieli i nauczycielek

2022-08-17

 

Zadbajmy razem o naszą planetę! Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju - INNOWO przygotował kompleksowy projekt edukacyjny wzmacniający świadomość ekologiczną mazowieckich uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych (VII - VIII klasa) oraz szkół ponadpodstawowych. “Planeta na nowo” wprowadza w świat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gdzie żaden produkt się nie marnuje ani nie zaśmieca środowiska. Ukoronowaniem projektów będą szkolne działania, realnie wpływające na najbliższe otoczenie. 

Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr patronatu 93/22/P), materiały edukacyjne powstały przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli.

“Planeta na nowo” pomaga zrozumieć rzeczywistość kontrastów, w której trwoni się tony jedzenia i ubrań, kiedy w tym samym czasie miliony ludzi są pozbawione pełnowartościowego posiłku.  

Aktywizujące spotkania lekcyjno-warsztatowe pokazują i analizują nowoczesne rozwiązania oraz wynalazki. Przedstawiają aktualności wprowadzane przez firmy oraz producentów oparte na oszczędzaniu dóbr. Woda butelkowana bez butelki lub deskorolka z nakrętek - to tylko kilka z innowacji, o których dowie się młodzież.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli_ki, nauczycieli_ki wspomagających_e, pedagogów_ożki, psychologów_ożki szkolnych, osoby pracujące w bibliotekach i świetlicach, osoby prowadzące zajęcia korekcyjno - kompensacyjne lub zajmujące się doradztwem zawodowym w szkołach,  do wzięcia udziału w szkoleniach on-line z zakresu gospodarki cyrkularnej.

Cele szkolenia to: 

 1. zdobycie lub pogłębienie wiedzy związanej z gospodarką cyrkularną, 

 2. przekazanie wskazówek, w jaki sposób przeprowadzić praktyczne lekcje na temat gospodarki cyrkularnej podczas zajęć z: biologii, chemii, geografii, godziny z wychowawcą oraz w trakcie spotkań kół zainteresowań, 

 3. zrozumienie, że wiedza o gospodarce cyrkularnej:
  a) pozostaje w ścisłym związku z Podstawą Programową, 
  b) atrakcyjnie uzupełnia wiadomości przekazywane w czasie spotkań szkolnych, 
  c) w połączeniu z wiedzą szkolną, pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat społeczno-ekonomiczny. 

Informacje o zapisach:

(jeden termin do wyboru): 

11//10/2022, g. 10:00 - 13.30 TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI 

12/10/2022, g. 10:00 - 13.30  TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI 

13/10/2022 g. 10:00 - 13.30  TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI 

7/11/2022 g.. 10:00 - 13.30 TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI 

8/11/2022 g. 10:00 - 13.30 TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI 

9/11/2022, g. 17:00 - 20.30 TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI 

 

Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma: 

 1. imienne zaświadczenie, zawierające: liczbę godzin i wykaz tematów poruszonych w czasie szkolenia (po szkoleniu)

 2. scenariusz dwóch lekcji poświęconych edukacji cyrkularnej, który można zrealizować w klasach VII - VIII SP i w szkołach ponadpodstawowych (po szkoleniu)

 3.  słowniczek podstawowych pojęć (po szkoleniu)

Kontakt: planetananowo@innowo.org 

Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski, Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju - INNOWO, Polish Circular Hotspot, Ambasada Holandii w Polsce, REKOPOL.