Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego - technologie a regulacje

2018-12-20

11 grudnia br., w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”, odbyła się debata pt. „Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego – technologie a regulacje”. Udział w nim wzięli przedstawiciele ministerstw, producentów materiałów budowlanych, deweloperzy, architekci oraz instytuty związane z rynkiem budowlanym w Polsce.


Dr Agnieszka Sznyk, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – organizatora wydarzenia, zaznaczyła na wstępie jak ważne jest wdrożenie cyrkularnego budownictwa dla naszej gospodarki oraz środowiska naturalnego. W tym procesie nieodzowne jest merytoryczne zaangażowanie władz publicznych, w szczególności biorąc pod uwagę tempo zmian technologicznych, z którym mamy obecnie do czynienia. Będziemy rozmawiać o regulacjach, barierach regulacyjnych i o tym jak administracja publiczna może wesprzeć sektor budowlany w kierunku większego korzystania z rozwiązań cyrkularnych. - zapowiedziała dyrektor Sznyk, jednocześnie zapraszając do dyskusji.


Wstępem do debaty była prezentacja Pana Krzysztofa Żarnotala z firmy Synthos, który przedstawił przykład legislacji, która mimo swoich cyrkularnych aspiracji, nie w pełni sprzyja koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Chodzi  o pochopne regulacje zawarte w dyrektywie unijnej w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, które mogą odbić się również na poziomie wykorzystania tworzyw w budownictwie, powodując straty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Podstawowym problemem jest w tym wypadku brak merytorycznej dyskusji nad kształtem legislacji.

Kolejnym punktem spotkania była otwarta dyskusja, podczas której kwestie rodzaju legislacji, która w optymalny sposób wspierałaby wdrożenie gospodarki cyrkularnej.

Przeczytaj całość relacji z debaty.