BUILDING VALUE - a pathway to circular construction finance

17 January 2019

Publikacja opiera się na założeniu, że każdy budynek można podzielić na wastwy (np. struktura, fasada itp.). Każda z warstw ma inną długośc życia i wartość w czasie. Z tego powodu aby maksymalizować długośc trwania i wartośc ekonomiczną w obiegu w branży budowlanej należy wspierać koncepcje modularności. Wymaga to oczywiście wdrożenia nowych technologii, jak np. paszportów materiałowych, które pozwolą na zachowanie informacji o budynku i wykorzystanie w jak największym stopniu jego części i materiałow użytych do jego budowy. Podstawowym problemem, dotychczas nierozwiązanym, jest rozwój rynku używanych materiałów i części w budownictwie aby możliwe było ich ponowne wykorzystanie i zachowanie ich wartości.

Raport dostępny jest pod tym linkiem