Circular economy in Europe

25 November 2019

Raport opisuje koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym i przedstawia jej kluczowe cechy. Zwraca uwagę zarówno na korzyści, jak i wyzwania związane z przejściem na taką gospodarkę oraz wskazuje możliwe sposoby mierzenia postępów.

Circular economy in Europe