Circular Economy - Principles for Building Design

02 March 2020

Raport zawiera podstawowe zasady dotyczące projektowania budynków, tak aby informować i wspierać podmioty w całym łańcuchu wartości w budownictwie zgodnym z koncepcją ekonomii cyrkularnej. Zasady te sformulowane były w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę i konsultacje między różnymi interesariuszami z sektora budowalnego. Dokument jest dostosowane do wprowadzenia Level(s), dobrowolnych ram sprawozdawczości w celu poprawy zrównoważenia budynków.

Raport do pobrania tutaj