THE CIRCULAR ECONOMY AND BENEFITS FOR SOCIETY

18 December 2018

Centralnym tematem raportu są społeczne efekty zwiększenie produktywności surowców. Sposobem osiągnięcia tego celu jest przejście z linearnego modelu gospodarki na model cyrkularny. Publikacja ocenia mozliwe efekty zamykania obiegów gospodarczych w Polsce i Czechach.

Link do raportu