ELEMENTY ZARZĄDZANIA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU I GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

19 December 2018

Monografia jest zbiorem prac naukowych, które analizują działania zmieżające do wdrozenia idei gospodarki obiegu zamkniętego. W szczególnosci prezentowane badania dotyczą zwiększenia produktywności i oszczędności gospodarowania zasobami, m.in.  w kontekście systemu gospodarowania odpadami, rozmieszczania magazynowanych produktów czy stosowania ekoinnowacji.

Monografia do pobrania

Inne publikacje PAN