Płytki ceramiczne ze szkła odpadowego

2019-01-02

Corocznie na wysypiska odpadów trafia w Polsce kilkanaście tysięcy ton szkła kineskopowego i w miarę wycofywania z użycia telewizorów oraz monitorów kineskopowych, taki stan będzie się utrzymywał przez najbliższe lata. Gromadzenie tego rodzaju stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. Prowadzone wcześniej wstępne badania wykazały możliwość ich zagospodarowania w przemyśle ceramicznym i szklarskim. Potwierdzeniem tych badań jest tecnologia produkcji płytki szklanej wykonanej wyłącznie ze szkła odpadowego (we wstępnej realizacji projektu ze szkła kineskopowego, obecnie z różnych rodzajów szkieł odpadowych) opracowana przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W procesie produkcji udało się również obniżyć temperaturę jej wypalania o min. 200oC w porównaniu do tradycyjnej płytki ceramicznej, co dodatkowo podnosi atrakcyjność produktu w wymiarze ochrony środowiska jak i ekonomicznym.Obecnie podjęta jest próba wdrażania tej technologii przez jednego ze znaczących polskich producentów płytek ceramicznych.