Rola właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych

2019-04-09

Czwarta, a zarazem ostatnia debata z cyklu: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce dotyczyła roli właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych.

W celu zamykania obiegów gospodarczych w branży budowlanej niezwykle istotne jest współdziałanie wszystkich zainteresowanych podmiotów na każdym etapie. Na pewno ważne jest zaangażowane producentów i wykonawców wsparte działaniami władz publicznych (finansowych i pozafinansowych) oraz regulacjami legislacyjnymi. By zamknąć ten obieg niezbędne są świadomość oraz zaangażowanie właścicieli oraz użytkowników budynków tak aby cyrkularne produkty mogły być odpowiednio wykorzystane, tak by udawało się odzyskiwać jak najwięcej materiałów, które odpowiednio recyklingowane mogłyby być ponownie użyte. I właśnie ten temat poruszony był podczas debaty. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na istniejące bariery, które nie pozwalają na w pełni efektywne działanie w tym obszarze; zastanawiali się jakie bodźce ekonomiczne, pozaekonomiczne i behawioralne mogłyby zwiększyć motywację użytkowników i właścicieli budynków do zamykania obiegów. 


Zwieńczeniem cyklu debat będzie raport, którego głównym celem będzie wyznaczenie najbardziej efektywnych rozwiązań prowadzących do wdrożenia rozwiązań cyrkularnych w budownictwie w Polsce, a także ograniczenia barier, które tego typu rozwiązania obecnie napotykają.