EcoTech System

EcoTech System to innowator, który poprzez zastosowanie nowych technologii wspiera gospodarkę odpadami w każdym miejscu na świecie. Wierzymy w ideę zrównoważonego rozwoju, zapobiegamy marnowaniu zasobów i powstawaniu zanieczyszczeń. Tworzymy innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania dla dynamicznego rozwoju cywilizacji, ale bez straty dla środowiska naturalnego.
 

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to niekonwencjonalne rozwiązanie w zakresie wdrażania Circular Economy i zmniejszania ilości odpadów komunalnych na wysypiskach. Naszą innowację można podsumować jednym zdaniem:  wymieniamy śmieci na nagrody, zniżki i rabaty.

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to nowoczesny sposób segregacji odpadów komunalnych "u źródła ”, którego celem jest zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych dzięki  gwarantowanemu systemowi wymiany śmieci na nagrody, zniżki i rabaty.

Centralnym elementem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest Platforma EcoTech System – system informatyczny zarządzający, monitorujący oraz rozliczający cały proces przepływu informacji i surowców wtórnych w czasie rzeczywistym. Surowce wtórne odbierane są z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej segregacji tzw. recyklomatów, które podłączone są do Platformy EcoTech System.

Każdy może korzystać z innowacyjnego systemu przez aplikację mobilną lub przez kartę użytkownika z kodem kreskowym. Recyklomat identyfikuje użytkownika skanując kod kreskowy, a następnie przypisuje ECO-punkty za wyrzucone odpady opakowaniowe. Użytkownicy mogą wymieniać zebrane ECO-punkty na nagrody, zniżki i rabaty, np. podczas zakupów.

Innowacja jest przeznaczona dla każdej instytucji wrażliwej na ekologię i środowisko naturalne, zainteresowanej prospołecznym, nowoczesnym sposobem segregacji odpadów u źródła. 

Za wdrożenie Systemu w Wieluniu EcoTech System otrzymał nagrodę EKO FIRMA 2018.