Organiczny atlantycki łosoś z farmy

2018-11-29

Jurassic Salmon to pierwsza w Polsce cyrkularna farma łososia atlantyckiego, która poprzez zamknięty system hodowli minimalizuje negatywne skutki dla środowiska.

Firma do hodowli łososia wykorzystuje wodę geotermalną sprzed 150 milionów lat, która zawiera mikro i makroelementy, nie jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, dioksynami czy substancjami toksycznymi pochodzącymi z przemysłu i rolnictwa.

Cykl produkcyjny łososia trwa 85 tygodni. Pierwszy etap obejmuje import ikry z Norwegii lub Islandii i proces inkubacji. Cztery razy w roku sprowadzanych jest od 80 do 120 tysięcy sztuk ikry. W drugim etapie narybek przenoszony jest do innego basenu, gdzie uczy się pływać i pobierać pokarm. Kolejny, trzeci etap, obejmuje smoltyzację, zachodzą wówczas zmiany fizykochemiczne oraz fizjologiczne umożliwiające łososiom przystosowanie się do życia w słonej wodzie. W ostatnim, czwartym etapie, ryby są tuczone do czasu aż osiągną wagę 5 kg. Etap ten zakończony jest transferem łososi do hali tuczu.

Hodowla z Janowa w województwie Pomorskim osiąga cyrkularność poprzez niwelowanie negatywnych skutków dla środowiska. Woda geotermalna nie zawiera związków azotu i fosforu, zaś zagęszczone odchody oddawane są do biogazowni. Pasza dla ryb zawiera białko zwierząt morskich, bez dodatków GMO. Ponieważ w hodowli zamkniętej w niewielkim stopniu występują choroby czy wszy morskie, łososiom nie podaje się antybiotyków.

Jurassic Salmon produkuje rocznie 1000 ton łososia.

http://jurassicsalmon.pl/