Gospodarka o obiegu zamkniętym - rozwiązania dla gmin w perspektywie 2025 r.

2019-02-27

Podczas Konferencji, która odbędzie się podczas targów EKOTECH, tematy zaprezentuje wielu czołowych ekspertów z branży. Wśród grona prelegentów znajduje się m.in. profesor Jerzy Hausner, który omówi ekonomię wartości i przybliży gospodarkę okrężną, natomiast przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawi Mapę drogową transformacji Polski w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerem Strategicznym Konferencji jest VIVE Recykling. Firma jest przykładem wdrożenia modelu obiegu zamkniętego w procesie produkcyjnym. Vive Recykling Zajmuje się recyclingiem tekstyliów. Spółka Posiada zautomatyzowane linie do sortowania odzieży, na których codziennie przerabianych jest kilkaset ton surowca. - Liczymy, że podczas konferencji, jak i w debacie zostanie podjęty dialog, a wymiana doświadczeń wśród interesa­riuszy, i płynące z tego konkluzje będą przyczyn­kiem rozwoju polskiej gospodarki cyrkularnej – dodaje prof. Joanna Kulczycka.

27 lutego 2019 r. o godz. 10.00, Wydarzenie towarzyszyć będzie XX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki  EKOTECH. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji