Urban Future

2019-05-22

Działania miast są kluczowe dla wspierania zrównoważonej przyszłości naszej planety. By zmiany te były możliwe konieczne są konkretne kroki zmierzające do zwalczania zmian klimatu i nierówności społecznych. Do tej pory najwięcej uwagi poświęca się rozwiązaniom technologicznym, a niezbędne jest by więcej przestrzeni do działania pzoostawić ludziom, którzy napędzają pozytywne zmiany.

Konferencja URBAN FUTURE to największe na świecie spotkanie poświęcone wyłącznie decydentom, którzy aktywnie i skutecznie zwiększają zrównoważenie miast.

Więcej na: https://www.urban-future.org/