Rola właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych

2019-04-04

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozowju zaprasza na na czwartą i ostatnią debatę z cyklu “Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” pod tytułem:Rola właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych.


Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r., w godz. 10:00 – 13:00, w Sali spotkań Menora, Plac Grzybowski 2, Warszawa. Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji.


Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: i.fortuniak@innowo.org. Liczba miejsc ograniczona.

 

W celu zamknięcia obiegów gospodarczych w budownictwie konieczne jest współdziałanie wszystkich stron. Po pierwsze, konieczne jest zaangażowanie producentów i wykonawców, w szczególności we wdrażanie innowacyjnych, cyrkularnych rozwiązań i modeli biznesowych. Po drugie, za tym procesem powinny nadążać regulacje wdrażane przez legislatora. Po trzecie, wsparcie finansowe i pozafinansowe władz publicznych może znacząco przyspieszyć proces przejścia na model cyrkularny. Po czwarte, nieodzowne jest zaangażowanie właścicieli i użytkowników budynków tak aby cyrkularne materiały i produkty mogły zostać wykorzystane w odpowiedni sposób. Właśnie ostatnim z tych problemów zajmiemy się podczas naszej debaty. Wspólnie spróbujemy zaproponować bodźce ekonomiczne i regulacyjne zwiększające motywacje użytkowników do zamykania obiegów. Omówimy rolę zwiększania świadomości konsumentów. Poruszone będą również możliwe efekty zastosowania certyfikacji uwzględniające cały okres życia budynku, nie tylko jego konstrukcję. 


Spotkanie da możliwość wymiany poglądów między przedstawicielami władz publicznych, architektami, światem naukowym, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami branży budowlanej i zasugerowania rozwiązań w celu wsparcia koncepcji cyrkularnych w polskim sektorze budowlanym.

Wnioski z tej debaty, a także trzech poprzednich, będą podstawą opracowania raportu mającego na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat budownictwa cyrkularnego wśród decydentów, inwestorów jak i szerokiego grona konsumentów.

 

Partnerzy: Synthos, Forbo