XII EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE – ŁÓDZKIE 2019

2019-09-16

XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019 odbędzie się w dniach 16-17 września bieżącego roku.

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.


Podobnie jak w minionych latach spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości.
Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, weźmie udział w dyskusji panelowej pt. "Gospodarka cyrkularna na rzecz społeczności lokalnych oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw".