Międzynarodowa konferencja inauguracyjna IS4CE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

2020-07-06

International Society for Circular Economy (IS4CE) organizuje swoją inauguracyjną międzynarodową konferencję na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (IS4CE2020) w Exeter Centre for Circular Economy (ECCE), University of Exeter, UK, w dniach 6-7 lipca 2020 r.

Celem IS4CE jest synteza i ewolucja ram intelektualnych, wiedzy, dowodów i doświadczeń w celu wsparcia przejścia od gospodarki liniowej, wydobywczej do gospodarki o obiegu zamkniętym, regeneracji i regeneracji.