Israeli Circular Economy platform

2020-02-19

Dnia 19 lutego 2020 r. w Tel Avivie odbędzie się Konferencja inaugurująca izraelską platformę Gospodarki Cyrkularnej (Israeli Circular Economy platform), która zgromadzi liderów ze wszystkich znaczących sektorów - przemysłu, technologii, finansów, prawa i ochrony środowiska. 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele izraelskiego Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu, Ministerstwa Ochrony Środowiska, przedstawiciele uczelni wyższych oraz przewodniczący Grupy Koordynacyjnej Platformy Interesariuszy Unii Europejskiej ds. Gospodarki Obiegowej (European Union Circular Economy Stakeholder's Platform Coordination Group). 

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z wyzwaniami i znaczeniem wspierania gospodarki cyrkulacyjnej, takich jak: przyjęcie i wdrożenie polityki krajowej i międzynarodowej, stworzenie nowych strategii zarządzania zasobami, przejście na nowe modele biznesowe oraz rozwój technologii w duchu izraelskiej innowacyjności.

Konferencja stanowi kamień milowy w promowaniu przejścia Izraela na gospodarkę cyrkularną. 

Więcej informacji na stronie https://circulareconomy.co.il/events/the-first-annual-conference-in-israel/