Zapraszamy na konferencję pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

2020-10-21

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Link do konferencji

Konferencja organizowana w ramach EU Green Week 2020

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „COOPMIN” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

Program konferencji

21 października  2020 r.

10.00-13.00 szkolenie on-line - transfer technologii RMTechFlow – rejestracja

22 października 2020 r.  - moderator sesji Aleksander Gortat

10.30-11.00 Otwarcie obrad – Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

11.00-12.30 Sesja pt. Symbioza gospodarcza a GOZ

Paneliści: Leszek Kąsek - ING Bank Śląski – wprowadzenie, Czesław Kawalec - Maspex, Jolanta Okońska-Kubica - Synthos, Grażyna Pajor - ZGH Bolesław, Grzegorz Ostrzałek - Krakowski Holding Komunalny,

12:30-13.00 Tamara Streefland – Metabolic,   The circular city in practice  

14.00-15.30 Sesja pt. Finansowanie działań GOZ i regionalnych inteligentnych specjalizacji

Paneliści: Anna Mlost - projekt SPIN, UMWM,  Jarek Kotyza – AGH, Aneta Widak – nowy okres programowania, UMWM- wprowadzenie, Rafał Solecki - MCP, Jarosław Piekarski - KPK, Mariusz Sałęga - WFOSiGW.

16.00-17.30 Sesja czyste powietrze

Paneliści: Piotr Łyczko – UMWM -  wprowadzenie, Paweł Jastrzębski - WZ AGH, MPEC Kraków, Jakub Jamróz - Gmina Łapsze Niżne

18.00-19.00 Sesja posterowa

 • M. Ericsson (LUT), O. Löf (Råvarugruppen Stockholm), Extractive dependency in lower-income countries -Evolving trends during the transition to a low carbon future  – artykuł wprowadzający
 • D. Kalnina (RTU) The role of water reuse in implementing the concept of the circular economy in fine chemical industry
 • A. Mrotzek-Blöß (TU Clausthal), J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Transformation to a Circular Economy – Opportunities for former mining regions?
 • M. Muradin  (IGSMiE PAN) Produkcja biopaliw z lignocelulozowej biomasy krokiem ku zrównoważonej biogospodarce – projekt Bioren
 • R. Bocianowski (UEP), M.Muradin (UEP) Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie przemysłu wydobywczego gazu z łupków poprzez zastosowanie odzysku odpadowego CO2
 • N. Generowicz, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Istota surowców krytycznych w rozwoju nowych technologii - rola projektu iTARG3T
 • O. Janikowska (IGSMiE PAN) Symbioza przemysłowa jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • A. Nowaczek, J. Kulczycka (IGSMiE PAN)  Wskaźniki monitorowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym- projekt oto-GOZ
 • A. Nowaczek, J. Kulczycka (IGSMiE PAN)  Współpraca międzynarodowa w obszarze racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi i gospodarki o obiegu zamkniętym – Projekt COOPMIN
 • E. Pędziwiatr, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) "Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji studentów szkół wyższych w projektach międzynarodowych realizowanych przez IGSMiE PAN"
 • J. Patorska (Deloitte) Ograniczenia dla nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce - rozważania dotyczące możliwych do przyjęcia modeli występujących w Europie
 • M. Krukowski (AGH) Symbioza przemysłowa i gospodarka o obiegu zamkniętym w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie

23 października 2020

9.00-10.00 Sesja posterowa

 • K. Kopeć (PGE), M. Żuk (PGE), Opracowanie nowej technologii hydrometalurgicznego recyklingu zużytych akumulatorów litowych – artykuł wprowadzający
 • T. Zieliński (PIPC, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, PW), A. Zalewska (PIPC) Wpływ GOZ na model biznesowy przemysłu chemicznego i całej gospodarki
 • E. Kopeć (Ignatianum) Analiza zmian regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • A. Lewandowska (UMK), D. Szymańska (UMK) Recykling odpadów w krajach Unii Europejskiej w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego
 • M. Kruczek (GIG) Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym z perspektywy regionu przemysłowego
 • M. Kutyna-Bakalarska (MASPEX) Korzyści ekonomiczne i społeczne GOZ na przykładzie zakładu produkcji soków i napojów Tymbark-MWS
 • M. Bielenia (UG) Rola poliuretanów z recyklingu i ich zastosowanie w wydobyciu minerałów
 • B. Hawrylak (URE), A. Generowicz (PK) Efektywność energetyczna - czy to się opłaca?
 • A. Gronba-Chyła (KUL), A. Generowicz (PK) Rosnące zużycie materiałów i surowców wyzwaniem dla gospodarki o obiegu zamkniętym
 • N. Generowicz, J. Kulczycka (IGSMiE PAN) Kluczowe możliwości i wyzwania dla efektywnego systemu recyklingu katalizatorów
 • M. Sadzikowski, G. Kiesiewicz (AGH) Analiza stopnia zanieczyszczenia wyeksploatowanych złomów trakcyjnych przeznaczonych do produkcji nowego osprzętu kolejowego

 

10.15-11.00 Otwarcie obrad - Jan Staniłko dyrektor Departament Innowacji Ministerstwo Rozwoju.

Lorenzo Tavazzi - AMBROSETTI - Circular Europe. How to successfully manage the transition from a linear to a circular world"

11.00-12.30 Sesja – Monitorowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Anna Bączyk - Ministerstwo Rozwoju – moderator. Paneliści: Daniel Cios – DG Grow Komisja Europejska – wprowadzenie, Łukasz Holec – Ellen MacArthur Foundation, Julia Patorska – Deloitte, Bogdan Tkocz – Tauron, Arkadiusz Szpakowski – IMK, Krzysztof Pikoń - Politechnika Śląska

12.30-12.35 The International Resource Panel – główne osiągnięcia

14.00-15.30  Sesja racjonalna gospodarka zasobami (metale, plastik, energia) a GOZ

Agnieszka Sznyk – Innovo - moderator. Paneliści: Krzysztof Galos – IGSMiE PAN, Filip Piotrowski Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Jolanta Okońska Kubica – Synthos, Grupa KIS GOZ,  Ilona Olsztyńska - SGS Polska, Magdalena Gicala - CANPACK,  Anna Sapota- Tomra Systems ASA

 

15.30-16.30 Sesja posterowa

 • K. Cichy, Z. Śmieszek, mgr inż. K. Tobiczyk (SBŁ - IMN Gliwice), C. Reguła, G. Pajor (ZGH „Bolesław” S.A.) Materiały wtórne i odpadowe jako surowce do produkcji koncentratów cynku i ołowiu – artykuł wprowadzający.
 • A. Lewandowska, K. Rogatka, T. Starczewski, J. Chodkowska-Miszczuk (UMK) Czy przestrzeń miejską można również poddać recyklingowi? - Studium przypadku upcyklingu przestrzeni miejskiej z Polski
 • D. Socha, Zarządzanie proekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi na przykładzie międzynarodowych sieci gastronomicznych
 • G. Glinko, Analiza działań producentów źródeł światła i oświetlenia związanych z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • M. Rajca (PŚ) Oczyszczanie wód poprocesowych - możliwości ponownego wykorzystania w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • M. Włodarczyk-Makuła, J. Kozak, W. Bajdur (PCZ) Oczyszczanie ścieków w koksowniach w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • A. Gronba-Chyła (KUL), A.Generowicz (PK) Tworzenie mieszanek z odpadów – szacowanie niepewności pomiaru
 • J. Krupa (AGH), T. Zaskórski (TGM) Odpady górnicze w Europie – miejsca składowania, możliwość odzysku cennych surowców
 • A. Dorosz (MPO), A. Generowicz (PK) Rozszerzona odpowiedzialność producentów jako element finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
 • M. Chmielewska (MPO), A. Generowicz (PK) Ocena systemu gospodarki odpadami w Krakowie jako elementu GOZ
 • P. Wrześniowski, Gospodarka o obiegu zamkniętym w działalności górniczej. Dobre praktyki w zarządzaniu odpadami i ograniczaniu ich ilości w górnictwie odkrywkowym
 • P. Strzępek, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, W. Ściężor, K. Franczak, S. Kordaszewski, M. Zasadzińska, R. Kowal (AGH), B. Juszczyk, Z. Rdzawski, J. Kulasa, W. Głuchowski, A. Brudny (IMN), R. Wycisk (Carbo-Graf Sp. z o.o) Określenie zużycia materiałów węglowych stosowanych w przemyśle metalurgicznym w celu poprawy ich parametrów eksploatacyjnych

 

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2020/

 

Prelegenci

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów posterów – tytuł i streszczenie (około 200 słów) w języku polskim i angielskim. Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych.

 

Koszty

Udział w sesjach  jest bezpłatny

Koszt druku referatu w publikacji pokonferencyjnej, po uzyskaniu pozytywnej recenzji -500 złotych.

Ważne daty:

 • Przesłanie streszczeń: do 07.10.2020
 • Akceptacja referatów: do 10.10.2020
 • Przedłożenie pełnego tekstu artykułu: do 30.11.2020

 

Artykuły będą drukowane w publikacji pokonferencyjnej. Zgłoszone prace mogą być rekomendowane do czasopism:

 • Mineral Economics (Springer)
 • Acta Innovations
 • Polityka Energetyczna
 • Inżynieria Mineralna
 • Czasopismo Techniczne KTT
 • i innych

Tylko artykuły z wygłoszonych prezentacji będą recenzowane i publikowane.

Więcej informacji o GOZ: link 1 link 2

Komitet organizacyjny

Pracownia Badań Strategicznych IGSMiE PAN

ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków; fax. +48 12 632 22 45, www.konferencja-pan.pl

 • Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN – przewodnicząca, tel. 12 617 16 11, e-mail: anowaczek@meeri.pl
 • Ewa Dziobek, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 42, e-mail: ewadziobek@meeri.pl
 • Natalia Generowicz, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 51, email: ngenerowicz@meeri.pl
 • Ewelina Pędziwiatr, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 11, e-mail: pedziwiatr@meeri.pl
 • Marcin Cholewa, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 52, e-mail: mcholewa@meeri.pl

Komitet naukowy

 • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH w Krakowie, IGSMiE PAN – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Wioletta M. Bajdur, prof. PCz
 • prof. dr hab. Stanisław Czaja, UEW
 • dr hab. Anna Czaplicka, PK
 • dr Magnus Ericsson, RMG Consulting, prof. Lulea University
 • prof. dr hab. inż. Zenon Foltynowicz, UEP
 • dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
 • dr hab. Krzysztof Gaska, PŚl
 • dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
 • prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, PWr
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner, UEK
 • dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH w Krakowie
 • dr Daina Kalniņa, prof. Riga Technical University
 • dr Ewa Kochańska, ProAkademia
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, IGSMiE PAN
 • dr hab. Jan Kudełko, prof. PWr
 • dr hab. Anna Lewandowska, prof. UEP
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, AGH w Krakowie
 • dr Marina Mistretta, prof. Università Mediterranea di Reggio Calabria
 • dr Asja Mrotzek-Blöß, TU Clausthal
 • prof. Daniel B. Müller, Norwegian University of Science and Technology
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki, IGSMiE PAN
 • dr Sandra Piesik, 3 ideas ltd Visiting Professor The UCL Institute for Global Prosperity
 • dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. em. IGSMiE PAN
 • dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚl
 • prof. dr Roberta Salomone, University of Messina
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek, IMN
 • prof. dr hab. inż. Barbara Tora, AGH w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marian Turek, PŚl
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, PCz
 • prof. Fengqi Zhou, Shanghai Academy of Social Sciences

 

„Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”

 

Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem kanału YT. Transmisja rozpocznie się tuż przed rozpoczęciem konferencji. Więcej informacji tutaj.