Cykl webinariów "Cyrkularni w biznesie"

2020-12-08

Województwo Łódzkie zaprasza do udziału w spotkaniach z cyklu  „CYRKULARNI W BIZNESIE”, na których eksperci i  praktycy podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w 4 głównych  sektorach: Opakowania, Woda, Innowacje, Produkcja.

Wykorzystywanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie powietrza czy wciąż wzrastająca produkcja odpadów to realne problemy naszych czasów. Rosnąca konsumpcja i ciągły postęp technologiczny  jest dobrą tendencją w ujęciu ekonomicznym. Niestety, rosnące potrzeby oznaczają zwiększenie produkcji,
a to niesie za sobą wzrost emisji CO2 i nadmierną eksploatację zasobów naturalnych. Podjęcie działań, które ograniczą ten „trend” jest więc koniecznością, a gospodarka obiegu zamkniętego wydaje się być odpowiednim rozwiązaniem. O tym, czy cyrkularność jest podejściem skutecznym, będziemy rozmawiać na wszystkich trzech wydarzeniach.

Przedsiębiorcy, eksperci i praktycy poddadzą analizie produkcję opakowań w myśl idei recyklingu (OPAKOWANI W 4.0), przedstawią możliwości i wyzwania wprowadzenia zamkniętego obiegu wody w przemyśle włókienniczym (MODA NA WODĘ) oraz omówią jak przygotować firmę do przejścia
na innowacyjne i oszczędne metody produkcji (OBIEG ZAMKNIĘTY W BIZNESIE).

Cykl „CYRKULARNI W BIZNESIE” odbędzie się w dniach 8-10 grudnia w formule online.

Trzeciego dnia wydarzenia eksperci INNOWO wezmą udział w konferencji pt. "Obieg zamknięty w biznesie", w ramach której przedstawione zostaną różne aspekty gospodarki cyrkularnej oraz jej potencjał, infrastruktura i możliwe połączenia pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych sektorach.

Szczegółowy program oraz rejestracja na wydarzenie (link)