Ewaluacja gospodarki o obiegu zamkniętym – wyzwania, bariery, korzyści

21 December 2021

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ewaluacja gospodarki o  obiegu zamkniętym – wyzwania, bariery, korzyści, zrealizowaną w ramach projektu oto-GOZ (Gospostrateg).

Mamy nadzieję, że będzie ona przydatna nie tylko do promowania, ale i wdrażania konkretnych rozwiązań i przyjęcia zasad oceny transformacji w kierunku GOZ. Zaprezentowane, z punktu widzenia gospodarki polskiej, modele, wskaźniki i indeks GOZ są istotne w nowych programach i strategiach, zwłaszcza regionalnych.

Pobierz publikację