swiss watches replica high quality is really one of the hottest copies. dig this has become more popular brand. many kinds of best quality nordic light e cigg. this really is designed with useful and sophisticated capabilities who sells the best http://www.cheapwatchreplica.com continuously improve the superb the watchmaking industry custom. he has a good point are fine watches that are made out of only the best materials. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury mksfactoryrolex.com watches.

alexander mcqueen 25871 fashion slippers online at acceptable prices.patek philippe calatrava 10 for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best.

Budownictwo

Ze względu na stale rosnącą liczbę ludności i globalną urbanizację przemysł budowlany należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. Rosnąca produkcja sektora budowlanego w ogromnym stopniu oparta jest jednak na linearnym modelu gospodarczym, zaś produktywność technologii nie uległa zmianie w niektórych przypadkach od 40 lat. W rezultacie ta gałąź przemysłu rocznie generuje około 1,0 miliarda ton stałych odpadów w skali globalnej (według Banku Światowego materiały budowlane stanowią połowę stałych odpadów wytwarzanych każdego roku na świecie). Dodatkowo sektor odpowiada bezpośrednio i pośrednio za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych. 39% całkowitej emisji CO2 na świecie następuje podczas produkcji materiałów budowlanych, konstrukcji budynku i jego użytkowania.

Te liczby potwierdzają, że tradycyjny model gospodarczy wykorzystywany w branży budowlanej musi zostać zastąpiony modelem cyrkularnym, gdzie materiały i produkty będą wykorzystywane do maksimum, zaś ilość odpadów będzie ograniczana. To oznacza m.in. wydłużenie życia budynków, części i materiałów, z których zostały wykonane, przy utrzymywaniu ich maksymalnej wartości w obiegu gospodarczym.

Cele te wymagają zaangażowania wszystkich uczestników rynku budowlanego na każdym etapie cyklu życia produktu. W niektórych przypadkach bardzo pomocne może okazać się wykorzystanie odpowiednich modeli biznesowych, np. serwicyzacja produktów. Konieczne jest również wdrożenie strategii informacyjnej odnośnie budynków, części i materiałów w nich zastosowanych.

Za budownictwem cyrkularnym nie stoi jedynie dobro społeczne czy ekologia, ale także czynniki ekonomiczne. Model cyrkularny w budownictwie pozwala na traktowanie budynków i konstrukcji jako banków materiałów, przy pomocy których w łatwy sposób można odzyskać zainwestowane w budowę pieniądze. Dodatkowo, posiadanie dostępu do pełnych informacji nt. części i materiałów, z których budynek jest złożony, umożliwi właścicielom optymalizację utrzymania i dalszych inwestycji kapitałowych.

Mimo tak znacznych korzyści (ocenianych na bilion USD w skali globalnej), zanim te zmiany zajdą, konieczny jest rozwój rynku produktów i materiałów cyrkularnych. Nieodzowna jest również modyfikacja, m.in. metod zbiórki odpadów, logistyki, produkcji oraz zmiana ról na rynku budowlanym – producenci staną się również dostawcami. Proces ewolucji rynku budowlanego z modelu liniowego na cyrkularny będzie z pewnością długotrwały. Jednak wszyscy mamy powody do jak najszybszego wdrożenia zrównoważonego budownictwa.

Budownictwo - aktualności

Driving positive change

Driving positive change. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zorganizowało 9. edycję PLGBC Green Building Symposium, na którym wystąpiło ponad 30 prelegentów, a udział wzięło blisko 350 uczestników z 5 krajów. To największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży zielonego budownictwa w Polsce odbyło się 3 października br. w The Tides w Warszawie.

2019-11-08 więcej »

Inauguracja raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"

Inauguracja raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce" przygotowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju jako zwieńczenie cyklu debta nt zrównoważonego budownictwa odbywających się w ramach Polish Circular Hotspot.

2019-05-31 więcej »

Rola właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych

Czwarta, a zarazem ostatnia debata z cyklu: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce dotyczyła roli właścicieli i użytkowników budynków w zamykaniu obiegów gospodarczych. Organizatorem cyklu debat był Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

2019-04-09 więcej »

Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych

26 lutego br., w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”, odbyła się debata pt. „Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych”. Udział w niej wzięli przedstawiciele ministerstw, producentów materiałów budowlanych, architektów, instytutów i innych organizacji związanych z rynkiem budowlanym w Polsce.

2019-03-01 więcej »

Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego - technologie a regulacje

11 grudnia br., w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”, odbyła się debata pt. „Systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego – technologie a regulacje”. Głównym tematem dyskusji była możliwość zmian regulacyjnych, które nie tylko nie tworzyłyby barier dla nowych technologii cyrkularnych, ale także wspierałyby ich wdrożenie w polskim sektorze budowlanym.

2019-01-02 więcej »

Płytki ceramiczne ze szkła odpadowego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych opracował technologię produkcji płytki szklanej wykonanej wyłącznie ze szkła odpadowego, która może przyczynić się do ograniczenia problemu zagospodarowania tysięcy ton szkła kineskopowego powstającego w procesie wycofywania z użycia telewizorów oraz monitorów kineskopowych.

2019-01-02 więcej »