Aktualności

Czas na reSTART

Koronawirus wywrócił dotychczasowy ład, niosąc widmo kryzysu na niespotykaną i niemożliwą do przewidzenia skalę. Pandemia, w środku której mimowolnie się znaleźliśmy, wymusiła na nas zmianę naszych celów, strategii i zaplanowanych ścieżek kariery. Dziś wiemy na pewno, że aby poradzić sobie ze skutkami pandemii potrzebne są trwałe zmiany i mądry restart polityki publicznej. Potrzebne są działania, które pozwolą nam nie tylko utrzymać miejsca pracy, ale ograniczą zmiany klimatu.

2020-08-19 więcej »

Cykl 4 webinariów dla branży opakowaniowej pt. "Otwarta dyskusja na temat szans i zagrożeń w gospodarowaniu odpadami plastikowymi w Polsce".

W dniach 29-30 czerwca odbędą się 4 krótkie webinary na temat szans i zagrożeń w gospodarowaniu odpadami plastikowymi w Polsce. Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu naukowego, a jego wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dla dalszych prac Komisji Europejskiej. 

Organizatorami  tego cyklu są Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. 

2020-06-29 więcej »

Fundacja ProKarton została członkiem Polish Circular Hotspot

Fundacja ProKarton zajmuje się popularyzacją wiedzy o kartonach do płynnej żywności jako funkcjonalnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko opakowaniach, wpisujących się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. 

2020-06-16 więcej »

Zachęcamy do podpisania Listu Otwartego "Odbudujmy lepszy świat"

Wymagajmy od przedstawicieli rządu, polityków, samorządów, aby podejmowali decyzje i wprowadzali zmiany zgodnie z unijną strategią Europejski Zielony Ład, której celem jest gospodarka o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna i ochrona bioróżnorodności. Przy obecnym stanie środowiska, od którego zależy nasze zdrowie i życie, nie możemy już pozwolić sobie na bezczynność. Teraz czas na działanie!

2020-06-03 więcej »

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnych. Poradnik dla Przedsiębiorców opracowany przez zespół INNOWO

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją “Hierarchia sposobów postępowania z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnych. Poradnik dla Przedsiębiorców”, która została opracowana przez Huberta Bukowskiego oraz Marcelinę Rosińską z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. 

2020-05-29 więcej »

Webinar "Porozmawiajmy o plastiku"

Zapraszamy do udziału w webinarze "Porozmawiajmy o plastiku" poświęconym tematyce tworzyw sztucznych, który będzie połączony z inauguracją raportu INNOWO "Tworzywa Sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym". 

Wydarzenie to odbędzie się 28 maja w godz. 10:00- 12:00 na platformie ZOOM. 

2020-05-28 więcej »